Depressie

 

Somberheid is een normale reactie op een nare gebeurtenis. Iedereen is wel eens somber, doordat je zorgen hebt over je gezondheid, werk, relaties of financiën. Meestal hebben deze gevoelens geen invloed op je dagelijkse leven.

 

Zodra deze gevoelens langer aanhouden en wel invloed hebben op je dagelijks functioneren, dan kan er sprake zijn van depressie of depressieve klachten.

 

Ingrijpende gebeurtenissen, zoals het verlies van een geliefde, werk of gezondheid kunnen hiervan de oorzaak zijn. Iemand kan van nature ook aanleg hebben, en is daardoor gevoeliger voor depressie. Het is belangrijk dat er erkenning is voor jou klachten en dat je hulp zoekt.

 

Ik wil je graag hierin ondersteunen en begeleiden. Dit is wel afhankelijk van je persoonlijkheid, omstandigheden, en aanleiding van de depressie.