Privacyverklaring

 

Voor een goede uitvoering van het hulpverleningstraject verwerkt Janneke Vink, psychosociaal hulpverlener en praktijkhouder van Praktijk de Rank persoonsgegevens van de cliënt zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Praktijk de Rank vindt jouw privacy heel belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig en verantwoord om met jouw persoonsgegevens. Als je hierover vragen hebt, zijn wij bereikbaar via info@praktijkderank.nl

 

Contactgegevens

 

Praktijk de Rank

https://www.praktijkderank.nl/

Sterndreef 2

2771 KA Boskoop

06-28796199

 

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

 

Praktijk de Rank verwerkt uw persoonsgegevens welke nodig zijn voor de uitvoering van haar taken, doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan Praktijk de Rank verstrekt heeft.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Burgerlijke staat
 • Naam en adres huisarts
 • Gegevens partner en/of kinderen (naam, leeftijd, opleiding/beroep)
 • Beroep/opleiding
 • Gegevens met betrekking tot uw hulpvraag (aanmeldingsformulier)
 • Gegevens met betrekking tot het verloop van de begeleiding (dossiervorming)
 • Gegevens met betrekking tot de financiële administratie (facturen)

 

 

Praktijk de Rank verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • Ter ondersteuning van uw begeleiding
 • Om telefonisch contact en/of mailverkeer met u mogelijk te maken
 • Ter ondersteuning van de boekhouding/financiële administratie
 • Met het oog op reflecties, evaluaties en klachtafhandeling
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing

 

 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens:


Praktijk de Rank bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Voor cliëntgegevens hanteert Praktijk de Rank een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar, tenzij u eerder verzoekt om deze gegevens te vernietigen.

 

 

Delen van uw persoonsgegevens met derden:


Praktijk de Rank verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig geacht wordt voor uw begeleiding en alleen, indien u hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

 

Privacy zorgnota

 

Op de zorgnota/factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboorte datum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving, bijvoorbeeld; individueel gesprek of relatietherapie
 • de kosten van het consult

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens


Praktijk de Rank neemt de bescherming van u gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang door derden, ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er sprake is van misbruik neem dan contact op met Praktijk de Rank.

 

 

Geheimhouding


Praktijk de Rank houdt zich aan de geheimhouding van de door haar verzamelde gegevens. Alle gegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld. Er kan een uitzondering zijn op de plicht tot geheimhouding, wanneer er sprake is van direct levensgevaar, door verplichtingen bij wet of bij een beslissing door de rechter. In alle andere gevallen geldt het beroepsgeheim en de zwijgplicht en zal er alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt informatie aan derden worden verstrekt.

 

 

Rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 

 • Recht om uw gegevens in te zien
 • Recht om uw gegevens te corrigeren
 • Recht om uw gegevens te laten verwijderen
 • Recht om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht om op te vragen welke persoonsgegevens zijn opgeslagen

 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande rechten een verzoek, dan kunt u dit melden via info@praktijkderank.nl
Om er zeker van te zijn, dat dit verzoek door u is gedaan, vraagt Praktijk de Rank om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met uw verzoek. Maak ter bescherming van uw privacy in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het bewijs (MRZ), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Praktijk de Rank zal zo snel mogelijk, binnen maximaal vier weken, op uw verzoek reageren.

 

 

Websitebezoek


Gegevens over websitebezoek van Praktijk de Rank worden verzameld via Advanced Web Statistics. Het gaat daarbij om informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s bekeken worden en de duur van het bezoek met het doel om inzicht in websitebezoek te krijgen en de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens als naam en telefoonnummer. Deze gegevens zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden nooit aan derden verstrekt.